Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalihelppi

Hyvinvoinnin tukemista ja sosiaalityön erityisosaamista

Suvi Verlin

Olen Sosiaalihelppi yrityksen perustaja Suvi Verlin. Asun Keski-Suomessa ja viihdyn täällä järvien ja vesistöjen keskellä. Myös Keski-Pohjanmaa ja maaseutu peltoineen ovat olleet aikaisemmin osa elämääni. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja valmistunut sosiaalityön maisteriohjelmasta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja. Koulutusta olen saanut myös kaupan alalle.

Viimeiset vuoteni olen toiminut sosiaalityöntekijänä, pääasiassa lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelussa, mutta olen saanut kokemusta myös vammaispalveluiden sosiaalityön kentältä sekä gerontologisesta sosiaalityöstä. Nautin itseni kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Tämä piirre minussa kuljettaa minua erilaisiin koulutuksiin ja työmahdollisuuksiin.

Olen käynyt ratkaisukeskeisen työnohjaaja koulutuksen. Kouluttajana on ollut Stepbystep-palveluiden huippuammattilaiset. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä. ”Nälkä kasvaa syödessä” sanotaan. Vuoden 2023 keväällä aloitin opinnot ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Matka yrittäjäksi

Yrittäjyyteen olen kasvanut vuosien saatossa. Koulutusta ja työkokemusta minulle on kertynyt useilta eri aloilta. Elämän kokemusta on kertynyt myös jo ihan mukavasti.

Vuonna 2001 valmistuin Jyväskylän ammattikoulusta parturi-kampaajaksi ja vuonna 2003 valmistuin myynnin ammattitutkinnosta. Tutkinto antoi hyviä valmiuksia muun muassa yrityksen perustamiseen. Olin valmistumiseni jälkeen työssä kaupan alalla noin kolme vuotta. Kaupanalalla työskennellessäni tein paljon yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Työssäni palvelin erilaisia asiakkaita ja pidin asiakastyöstä paljon.

Ihmisten kanssa tehtävä työ on aina tuntunut hyvältä ja tärkeältä. Vuonna 2006 aloitin työharjoittelussa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen yksikössä. Vuosien 2007-2009 aikana opiskelin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Koulutus lisäsi tietoani ihmisestä, ihmisyydestä, erilaisista sairauksista ja sairauksien hoitamisesta. Oppisopimuksen aikana opin ymmärtämään vammaisuutta ja psyykkisiä sairauksia sekä näiden vaikutusta ihmisen arkeen. Opin tukemaan erilaisia ihmisiä heidän elämässään ja olemaan apuna ja tukena elämän vaikeissa tilanteissa.

Auttamistyö on ollut itselleni tärkeä ja ”sydäntä lähellä” oleva asia. Vuonna 2009 muutin Keuruulta Keski-Pohjanmaalle. Tein hoitotyötä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hoidin hyvin sairaita vanhuksia ja huolehdin heidän perustarpeistaan. Työ opetti minulle inhimillisyyttä ja elämän päättymisen hyväksymistä. Työtehtäviä oli paljon ja työ kiireistä. Opin, kuinka tärkeää hyvä tiimityö ja ”yhteen hiileen puhaltaminen” ovat. Vuonna 2010 siirryin työhön kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön. Työni oli asiakkaiden ohjaamista ja heidän arjessaan tukena olemista. Työssä opin tuntemaan erilaisia ja eritasoisia kehitysvammaisia asiakkaita sekä tukemaan heitä arjen asioissa.

Vuonna 2014 aloin suorittamaan avoimen yliopiston opintoja. Opiskelu vei minut mukanaan ja aloitin suorittamaan sosiaalityön opintoja. Sosiaalityön opintoihin kuului työssäoppimista ja lähdin tutustumaan lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin. Vuonna 2017 aloitin työn lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityön opintoja suoritin koko ajan työni ohessa. Sosiaalityöntekijän työssä opin kohtaamaan haastavia asiakastilanteita, opin sietämään epätietoisuutta, koska vaikeisiin perheen tai lapsen tilanteisiin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja. Tilanteet olivat juuri sosiaalityöntekijänä aloittaneelle työntekijälle välillä hyvin haastavia. Tämä aika oli kuitenkin hyvin opettavaista aikaa ja näin myös sosiaalityön haastavimpia puolia.

Vuonna 2020 muutin Pohjanmaalta takaisin Keski-Suomeen tekemään sosiaalityöntekijän työtä. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta kesällä 2021.  Olen saanut vuosien 2021- 2023 tehdä sosiaalityöntekijän työtehtäviä gerontologisena sosiaalityöntekijänä, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijänä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Auttamistyö on se, josta nautin ja saan paljon myös ammatillisesti. Olen nauttinut myös siitä, että työpaikkani sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa on vaihdellut. Olen nähnyt erilaisia työyhteisöjä ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Lisäksi olen nauttinut uusiin ihmisiin tutustumisesta. Olen kasvanut sosiaalityön koulutuksen ja monipuolisen työkokemuksen kautta sosiaalityön asiantuntijaksi.

Vuosien 2022-2023 aikana suoritin ratkaisukeskeisen työnohjaaja koulutuksen Stepbystep-koulutuspalveluiden kautta. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä. Ratkaisukeskeisyys tuntuu itselleni luontevalta ajattelutavalta. Työnohjaaja koulutuksen kautta olen myös lähtenyt yrittäjäksi. Työnohjaaja koulutuksen edetessä itselleni tuli valtava tarve lähteä syventämään ratkaisukeskeisiä menetelmiä myös terapeuttisempaan työskentelyyn, joten päädyn mukaan lyhytterapeuttikoulutukseen.

Olen oman työurani aikana nähnyt monenlaista johtamista ja kiinnostus johtamistyötä kohtaan on kasvanut. Olen opiskellut yliopistossa sivuaineopintoina henkilöstöjohtamisen perusopinnot sekä sosiaali-ja terveyshallintotieteen perusopinnot. Nämä ovat antaneet itselleni ymmärrystä johtamistyöhön sekä henkilöstöjohtamiseen liittyviin haasteisiin kuten muutosjohtamiseen.  Vuosi 2024 alkaa siirtymisellä johtavan sosiaalityöntekijän tehtävään, johon kuuluu esimiestyötä. Nyt pääsenkin tutustumaan itse johtamistyöhön ja hyödyntämään työssä osaamistani. 

Vapaa-aika ja työhyvinvointi

Olen aina nauttinut liikkumisesta ja liikunnasta. Välillä liikunta on vienyt mennessään ja se on ollut tavoitteellisempaa treenaamista. Välillä taas olen nauttinut ulkona ja luonnossa liikkumisesta. Uutena kiinnostuksen kohteena on ollut mindfullness ja itsensä äärelle pysähtyminen sekä tietoisen läsnä olemisen taidon opettelu. Treenaaminen on opettanut periksiantamattomuutta, kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta. Kun taas luonnossa liikkuminen on opettanut minulle asioiden äärelle pysähtymistä ja rauhoittumista. Nautin myös pihan ja puutarhan hoidosta. Olen hyvin luova ihminen ja teen kaikenlaisia käsityö ja askarteluprojekteja. Erityisesti pidän luoda jostakin vanhasta jotakin uutta. Näiden monien koulutusten, työkokemusten, elämänkokemusten ja harrastusten kautta olen kasvanut yrittäjyyteen ja uskon itselläni olevan tähän vaadittavia taitoja ja osaamista. Ihmisten kohtaaminen ja auttaminen ovat se mitä tulevaisuudessakin haluan tehdä.

Persoonalliset vahvuudet

Omiksi persoonallisiksi vahvuuksiksi tunnistan itsessäni joustavuuden ja tämä näkyy siinä, että tulen toimeen kaikkien kanssa. Olen avoin ja luotettava. Pidän keskusteluista toisten ihmisten kanssa. Olen empaattinen ja helposti lähestyttävä. Koen olevani myös aikaansaava, oma-aloitteinen ja rohkea. Tunnistan että jos jotakin olen päättänyt tehdä niin sen myös pyrin toteuttamaan. Olen aina rohkeasti mennyt elämässä ja työssä kohti asioita, jotka ovat minua kiinnostaneet ja kutsuneet. Minussa on myös kehittämismyönteisyyttä, määrätietoisuutta ja sitkeyttä. Työelämäni aikana olen kaikki työtehtäväni kokenut tärkeinä ja olen aina halunnut tehdä työni hyvin. Asennoidun elämään ja asioihin yleensä aina hyvin positiivisesti.

Pätkis

Tässä on luottokumppanini pitkäkarvainen mäyräkoira Pätkis. Hänelle voi kertoa kaikki surut ja murheet luottamuksellisesti. Pätkis ei kuitenkaan kykene vastavuoroiseen puheella tuotettavaan reflektointiin, mutta nauttii huomiosta ja rapsutuksista. Asiakkaan toiveiden mukaan hän voi osallistua työnohjaajatyöskentelyyn. Asiakkaan toiveiden mukaan työnohjaus voi toteutua vaikka metsässä kävellessä. Pätkis rakastaa autossa matkustamista ja
osaa ottaa matkasta kaiken irti. Todellinen rentoutumisen mestari.

Palautetta asiakkailta

previous arrow
Palaute 1

"On ollut tärkeää saada työnohjauksesta
konkreettisia keinoja käyttöön omaan työhön"

Työnohjaus asiakas 2023

Palaute 2

"On ollut tärkeää saada työnohjauksesta konkreettisia keinoja käyttöön omaan työhön."

Työnohjaus asiakas 2023

Palaute 3

"On ollut tärkeää pysähtyä oman työhyvinvoinnin äärelle."

Työnohjaus asiakas 2023

next arrow

Linkit ja blogi

Suomen työnohjaajat

Ratkaisukeskeisestä työnohjaaja ja lyhytterapia koulutuksista ja kouluttajista.

Omassa blogissani julkaisen itselleni ja yritykselleni tärkeitä asioita. Kirjoituksia yrittämisestä, ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta, koulutuksesta ja sosiaalityöstä. Kirjoitan mietteitäni, pohdintojani ja tuon tietoa.