Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalihelppi

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Soveltuu mm.
 • Yksilötyöskentelyyn
 • Ryhmämuotoiseen vertaistuelliseen työskentelyyn
 • Pariterapiaksi
 • Perheterapiaksi

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

 • Ratkaisukeskeisessä terapiassa on keskestä se, että asiakas itse määrittelee tavoitteet työskentelylle. Millaisia muutoksia asiakas tilanteeseensa toivoisi, mistä asiakas mahdollisesti unelmoi. Millaisia tarpeita asiakkaalla on. Ratkaisukeskeisessä terapiassa tärkeää on nimenomaan se, että nämä asiat lähtevät asiakkaasta itsestään. Terapeutin tehtävänä on tukea asiakasta pääsemään lähemmäksi unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan.
 • Ratkaisukeskeisessä terapiassa hyödynnetään apuna erilaisia menetelmiä, joiden avulla tuotetaan positiivisia näkökulmia ja näin tuetaan asiakkaan pystyvyysuskoa. Terapeutin tehtävänä on saada asiakas oivaltamaan itse asioita ja huomaamaan, että hänellä itsellään on mahdollisuuksia ja voimavaroja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy jo toimiviin asioihin ja pyrkii löytämään positiivisia asioita asiakkaan kertomista asioista.
 • Terapeutti tukee asiakasta tavoitteiden asettamisessa, mutta ei missään nimessä aseta niitä asiakkaan puolesta. Tärkeää on pieniä tavoitteita riittävän pieniin askeliin, jotta asiakkaan on helpompi tavoite kerrallaan päästä eteenpäin kohti suurempaa tavoitettaan. Terapeutin on tärkeää asiakkaalle antaa positiivista palautetta pienistäkin onnistumisista. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ei keskitytä asiakkaan ongelmien käsittelemiseen. Ongelmistakin voidaan puhua, mutta tällöin pyritään löytämään ongelmienkin keskeltä jotakin positiivista. Vanhoja aikaisempia ongelmia voidaan myös tarkastella, mutta tällöin pyritään löytämään asioita, jotka tuolloin on asiakasta auttaneet ja pohtimaan voisiko näistä keinoista olla hyötyä nykyisen ongelman helpottamisessa. 

Kenelle ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii?

 • Lyhytterapia sopii eri ikäisille henkilöille erilaisiin elämän haasteisiin ja kriiseihin.
 • Lyhytterapialla voidaan tukea päihde- ja mielenterveysongelmissa, kuten erilaisissa ahdistus- ja pelkotiloissa tai paniikkihäiriössä. Tärkeintä on ettei psyykkinen sairaus ole vaikeasti kroonistunut, koska lyhytterapia asiakkaalla tulisi olla voimavaroja työskennellä muutostavoitteisesti.
 • Lyhytterapia sopii hyvin mm. nuorille joilla on ahdistusta, paniikkihäiriötä tai koulunkäyntihaasteita.
 • Lyhytterapia sopii hyvin pariterapiamuodoksi tai koko perheen huomioivaksi perheterapiaksi.
Metsäpolku - Kuva Minna Puoma-Korvela

Onko lyhytterapiasta oikeasti mitään apua?

 • Terapian tehokkuus mitataan aina tuloksellisuudella. Onko asiakas saanut apua ongelmiinsa tai onko se esimerkiksi auttanut muuttamaan asiakkaan suhtautumista asioihin tai muuttamaan hänen käyttäytymistään. Voidaanko näin ollen ajatella, että myös ratkaisukeskeisen lyhytterapian vaikuttavuudesta asiakkaat voivat olla montaa eri mieltä. Merkittävää tutkimustyötä lyhytterapioista on tehty. Keskimäärin terapiaa saaneen asiakkaan tilanne on parempi kuin 80%:lla hoidotta jääneistä.
 • Se että ratkaisukeskeinen terapiatyöskentely pohjautuu positiivisuuteen ja positiivisten asioiden huomioimiseen ei tarkoita sitä, että ratkaisukeskeinen terapeutti ei haluaisi kuulla mitään ihmisten ongelmista. Ongelmistakin voidaan puhua, muuta niihin ei jäädä ns. vellomaan pitkiksi ajoiksi. Ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään ongelmien ja vaikeuksien keskeltäkin löytämään jotakin hyvää ja positiivista, joka voisi tukea asiakkaan pääsyä eteenpäin ongelmissaan. Se että keskusteltaisi pelkistä ongelmista ei vaan yksinkertaisesti auta ketään. 
Ota yhteyttä ja sovitaan työn sisällöistä ja tavoitteista tarkemmin!