Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalihelppi

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työntekijät ja työyhteisöt kokevat usein erilaisia haasteita työssään, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työn tuottavuuteen. Voin ratkaisukeskeisin työnohjausmenetelmin tukea työntekijöiden ja työyhteisöiden työhyvinvointia. Ohjaan ja tuen työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan ja työtään. Työntekijät löytävät keinoja ja ratkaisuja ongelmakohtien korjaamiseen. Työskentelyn aikana syntyy positiivista ”pöhinää”. Työnohjaustyöskentely lisää työnhyvinvointia, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta

 • Yksilö- ja ryhmätyöskentely
 • Kriisityöskentely
 • Johtamisen työnohjaus
 • Ratkaisukeskeinen valmennus
 • Yhteisötyönohjaus

Mitä ratkaisukeskeinen työnohjaus on?

 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tutkitusti toimiva keino kirkastamaan työn tavoitteita, tukemaan jaksamista, työn organisointia, yhteistyötä ja käytännön ongelmien ratkaisemista työssä. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myös loistava ammatillisen kasvun tuki. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tutkimuksissa myös todettu lisäävän yksilön työhön sitoutumista, motivaatiota ja työn laatua. Työnohjaus on monenlaisen asiantuntijatyön
  ja monenlaisten työyhteisöjen kehittämisen työkalu. Työnohjaus sopii myös johtamisen ja esihenkilötyön tueksi.
 • Työnohjauksella tuetaan erilaisilla työnohjaukseen sisältyvillä menetelmillä ohjattavaa/ohjattavia oppimaan ja kehittymään omassa työssään. Työnohjaus on yhteistoimintaa jossa useamman ihmisen vuorovaikutuksella tähdätään työskentelylle asetettuihin päämääriin. Työnohjaajana autan ohjattaviani kehittämään arkityötään: suhteessa asiakkaisiin, työtovereihin, yhteistyökumppaneihin ja johdettaviin alaisiin.
 • Työnohjaus on yhteistoimintaa, jossa kuunnellaan yhtä lailla kaikkien osallistujien kokemuksia ja kehitetään yhdessä esille tulleita ajatuksia sekä toimintamuotoja. Työnohjaaja tuo ohjattavien käyttöön oman kokemuksensa ja ymmärryksensä, oppien jatkuvasti asioita ohjattavilta. Työnohjaussuhde on aina luottamuksellista.

Yksilötyönohjaus

 • Yksilötyönohjaus on yksilöllisempää työnohjaustyöskentelyä, jossa työskentelyn tavoitteet määrittyvät ohjattavan tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti.
 • Yksilötyönohjauksessa voidaan yhdessä työskennellä monipuolisesti erilaisten työhön sisältyvien teemojen ympärillä. Tavoitteena on ohjattavan kanssa päästä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Työskentelyn edetessä tavoitteita voidaan muokata tai täsmentää.
 • Yksilötyönohjauksessa voidaan hyödyntää keskustelujen ohella esimerkiksi toiminnallisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä.
 • Työhön liittyvät asiat voivat olla hyvin arkaluonteisia ja tästä syystä yksilötyönohjaus soveltuu hyvin henkilökohtaisempaan työskentelyyn.
 • Yksilötyönohjauksella voidaan tukea ohjattavan omaa henkilökohtaista kasvamista, oppimista ja oivaltamista.

Työnohjausta voidaan toteuttaa myös ulkona tilaajan toiveiden mukaisesti. Työnohjausta voidaan yhdistää myös yritysten ja organisaatioiden kehittämispäiviin ja TYHY-toimintaan.

Työnohjausprosessi

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan työnohjauksen tarpeellisuudesta työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisessa.

Ota yhteyttä ja sovitaan työn sisällöistä ja tavoitteista tarkemmin!